Top > 5a8event > tanabata > 2012

Hei, jeg har nettopp begynt pÃ\ periodisk faste. StÃ\r opp klokken 06.00 og spiser mitt første mÃ\ltid 11.30 og det siste 20.00. Har lest at mange tar BCAA pÃ\ morningen nÃ\r de stÃ\r opp og ev. før de trener. Men jeg synes BCAA er sÃ\ utrolig dyrt? Kan dere anbefale et ok BCAAkprodu-t til en litt snillere pris? Eller gÃ\r det ann Ã\ ta f.eks glutamin istedenfor BCAA? Har inntrykk av at det er billigere.


リロード   新規 編集 凍結 差分 添付 複製 名前変更   ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-07-17 (日) 07:08:53 (2697d)